Tumačenje


Izaberite savršenu uslugu za vaš događaj!

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje je vrsta usmenog prevođenja tijekom kojeg tumači paralelno slušaju govornika i prevode njegov govor u drugi jezik i kulturu. Simultano prevođenje se najčešće koristi kada svi sudionici moraju istodobno pratiti tijek sastanka. Budući da zahtijeva veliki napor i visok stupanj koncentracije, angažiraju se obično dva simultana prevoditelja. Simultano prevođenje uključuje i tehnologiju, odnosno zvučno izoliranu kabinu, slušalice, mikrofon i prijamnike za publiku ili, alternativno, sustav bidule-a. Ako nije moguće instalirati ili dobiti tehničku opremu, može se koristiti šaptano prevođenje ili chuchoutage.

Imate li nedoumice oko opreme ili ne znate li kome se obratiti?

 

i povezat ću Vas s pouzdanim dobavljačima!


Konsekutivno prevođenje

Kod konsekutivnog prevođenja, prevoditelj sluša govornika, vodi bilješke, te nakon što govornik završi, usmeno prevodi govornika na ciljni jezik. Po pravilu, konsekutivno je prevođenje pogodno za male događaje, tehničke sastanke i seminare, ili kad je broj stranih govornika mali. Za razliku od simultanog prevođenja, konsekutivno smanjuje troškove, jer ne zahtijeva nikakvu tehničku opremu.


Tumačenje za javne usluge/trgovačko tumačenje

Prevođenje uz pratnju, ili za javne i trgovačke svrhe, poseban je tip konsekutivnog prevođenja bez bilješka. Koristi se za poslovne sastanke ili putovanja, na konferencijama za novinare, na pregledima u tvornicama ili gradilištima, za službene posjete i večere te u bolnicama i policijskim stanicama.

 


Niste sigurni koja je usluga bolja za Vas?

Dogovorit ćemo uslugu koja najbolje zadovoljava vaše potrebe!